top of page

Boek

Dochter van de dekolonisatie

Een familiegeschiedenis die samenvalt met honderd jaar kolonisatie en dekolonisatie. Een meeslepend verhaal dat het relaas van een familie verweeft met de relaties tussen België en Congo.

Bestel per mail een gesigneerd exemplaar:

nadia.nsayi@hotmail.com

book2.png

Samenvatting

Antwerpen, vlak na de Groote Oorlog. Arthur Clerebaut stapt op de boot richting toenmalig Belgisch Congo. Hij wordt opzichter van openbare werken en … ontmoet er een Congolese. Het is het begin van een familiegeschiedenis die samenvalt met honderd jaar kolonisatie en dekolonisatie. Want de koloniaal en zijn zwarte vrouw krijgen een zoon, een metis die opgroeit in een internaat. En later volgt er nog een kleindochter. Na het overlijden van haar vader belandt ze in 1989 in het Vlaams-Brabantse Landen. Pas aan de universiteit begint ze zich in haar geboorteland te verdiepen. Haar naam? Nadia Nsayi. Met 'Dochter van de dekolonisatie' schreef ze een meeslepend verhaal dat het relaas van haar familie verweeft met de relaties tussen België en Congo. Nsayi vertelt over het fundamenteel onrechtvaardig systeem dat men kolonisatie noemt, de hedendaagse erfenis in de vorm van de Congolese aanwezigheid in België en het belang van Belgische excuses, gekoppeld aan een oprecht dekolonisatieproces.

"Voor Chadia Lfaliji

En alle kinderen van de migratie,

Die in een witte wereld strijden,

Voor waardigheid en rechtvaardigheid,

Met vallen en opstaan,

Zonder hun roots te vergeten."

Recensies

De Wereld Morgen - Lode Vanoost 

16 / 05 / 2020

 

“Het is geen toeval dat nu publicaties beginnen te verschijnen van jonge Belgische Congolezen met een kritisch nuchtere kijk op het koloniale verleden én op de huidige Belgische maatschappij waar ze deel van uitmaken. Deze generatie is zelfbewust. Hun boeken, artikels, opinies, lezingen, acties zijn niet zomaar geloofwaardig omdat ze Belgische Congolezen zijn, maar omdat ze inhoudelijk sterk staan. Dochter van de dekolonisatie heeft het potentieel om nieuwe generaties te bereiken. Dit is België, dus nog deze suggestie: ook een Franstalige versie.”

Kif Kif - Frederik Janssens

03 / 06 / 2020

“Ik vind de wijze waarop zij het kleine verhaal van de familie Clerebaut-Nsayi verweven heeft met het grote verhaal van Congo-Vrijstaat, Belgisch-Congo en de Democratische Republiek Congo meesterlijk. Knap gedaan. Nadia Nsayi vertolkt een nieuwe jonge, zwarte en vrouwelijke stem in de kakafonie van stemmen over (Belgisch-)Congo. Het zijn inderdaad vooral (oudere) witte mannen die tot nu toe het discours domineerden. Als jonge zwarte vrouw legt Nadia Nsayi haar eigen accenten.”

Stampmedia - Lieven Miguel Kandolo

24 / 06 / 2020

 

“Dochter van de dekolonisatie is een hulpmiddel voor politici die daadkrachtig willen handelen en zich niet meer achter drogredenen willen verschuilen. Voor iedereen die ijvert en vecht voor een constructief en actief anti-racismebeleid én voor mensen die zich willen verdiepen in de koloniale geschiedenis. Laten we hopen dat dit boek zal bijdragen aan het huidige momentum van de anti-racismestrijd dat over heel het land waait.”

Doorbraak - Jef Abbeel

24 / 06 / 2020

 

“Nadia Nsayi heeft een pittig boek geschreven. Weinigen kunnen dat op haar leeftijd. Ze schrijft mooi, heeft duidelijk archiefonderzoek verricht en goede bronnen gebruikt. (…) Op de overduidelijk politiek-correcte invalshoek en enkele taalkundige details die bij een tweede druk zeker verholpen mogen worden na, is Dochter van de dekolonisatie zeker een aanrader. Dit boek moeten we lezen: het kan het wederzijds begrip alleen maar ten goede komen.”

Hebban - Nathalie Brouwers

03 / 08 / 2020

 

“Dochter van de dekolonisatie is boeiend, erg leerzaam en geeft een vernieuwende blik over de koloniale en postkoloniale geschiedenis; je leert de schrijfster beter kennen die tegelijkertijd meer inzicht brengt in de huidige discussiepunten.”

Gazet van Deurne - Wilfried Defillet

13 / 08 / 2020

 

“Nadia Nsayi is in Congo geboren en groeide op in België. De jonge vrouw heeft zowel wortels in de rode aarde van Congo als in de kleigrond van België. Haar grootvader langs vader zijde was een koloniaal ambtenaar. Het maakt van Nsayi een goed geplaatst persoon om over de tweespalt Congo-België te praten.”

Nadia Nsayi

bottom of page