top of page

Boek

Congolina. De erfenis van Nele Marian 

Je kan het boek van Nadia Nsayi in de (online) boekhandel kopen of hier een gesigneerd exemplaar bestellen.

 

Haar eerste boek 'Dochter van de dekolonisatie' (EPO, 2020) is ook nog beschikbaar.

Congolina cover_edited_edited_edited.jpg

Samenvatting

Nele Marian is een van de eerste schrijvers van Afrikaanse afkomst in Europa. In de jaren dertig verscheen haar dichtbundel Poèmes et Chansons, waarin ze koloniaal onrecht op aangrijpende wijze beschrijft. Het behoort tot de belangrijkste werken uit de Congolese literatuur. Toch is haar naam amper bekend.  

Nadia Nsayi dook in de archieven en bezocht symbolische plaatsen om het complexe leven van Nele Marian te reconstrueren met de grote geschiedenis op de achtergrond. Ze staat stil bij Marians werk en erfenis en legt opvallende parallellen met haar eigen leven. 

Congolina is een uniek verhaal, waarin de opmerkelijke poëziebundel van een vergeten dichteres voor het eerst in Nederlandse vertaling verschijnt. Het bevat daarnaast ook de orginele gedichten in het Frans. 

"Voor mijn yaya, mijn grote zus Mimi Nsayi (1974-2022), en voor alle moedige vrouwen."

Recensies
Dochter van de dekolonisatie 

De Wereld Morgen - Lode Vanoost 

16 / 05 / 2020

 

“Het is geen toeval dat nu publicaties beginnen te verschijnen van jonge Belgische Congolezen met een kritisch nuchtere kijk op het koloniale verleden én op de huidige Belgische maatschappij waar ze deel van uitmaken. Deze generatie is zelfbewust. Hun boeken, artikels, opinies, lezingen, acties zijn niet zomaar geloofwaardig omdat ze Belgische Congolezen zijn, maar omdat ze inhoudelijk sterk staan. Dochter van de dekolonisatie heeft het potentieel om nieuwe generaties te bereiken. Dit is België, dus nog deze suggestie: ook een Franstalige versie.”

Kif Kif - Frederik Janssens

03 / 06 / 2020

“Ik vind de wijze waarop zij het kleine verhaal van de familie Clerebaut-Nsayi verweven heeft met het grote verhaal van Congo-Vrijstaat, Belgisch-Congo en de Democratische Republiek Congo meesterlijk. Knap gedaan. Nadia Nsayi vertolkt een nieuwe jonge, zwarte en vrouwelijke stem in de kakafonie van stemmen over (Belgisch-)Congo. Het zijn inderdaad vooral (oudere) witte mannen die tot nu toe het discours domineerden. Als jonge zwarte vrouw legt Nadia Nsayi haar eigen accenten.”

Stampmedia - Lieven Miguel Kandolo

24 / 06 / 2020

 

“Dochter van de dekolonisatie is een hulpmiddel voor politici die daadkrachtig willen handelen en zich niet meer achter drogredenen willen verschuilen. Voor iedereen die ijvert en vecht voor een constructief en actief anti-racismebeleid én voor mensen die zich willen verdiepen in de koloniale geschiedenis. Laten we hopen dat dit boek zal bijdragen aan het huidige momentum van de anti-racismestrijd dat over heel het land waait.”

Doorbraak - Jef Abbeel

24 / 06 / 2020

 

“Nadia Nsayi heeft een pittig boek geschreven. Weinigen kunnen dat op haar leeftijd. Ze schrijft mooi, heeft duidelijk archiefonderzoek verricht en goede bronnen gebruikt. (…) Op de overduidelijk politiek-correcte invalshoek en enkele taalkundige details die bij een tweede druk zeker verholpen mogen worden na, is Dochter van de dekolonisatie zeker een aanrader. Dit boek moeten we lezen: het kan het wederzijds begrip alleen maar ten goede komen.”

Hebban - Nathalie Brouwers

03 / 08 / 2020

 

“Dochter van de dekolonisatie is boeiend, erg leerzaam en geeft een vernieuwende blik over de koloniale en postkoloniale geschiedenis; je leert de schrijfster beter kennen die tegelijkertijd meer inzicht brengt in de huidige discussiepunten.”

Gazet van Deurne - Wilfried Defillet

13 / 08 / 2020

 

“Nadia Nsayi is in Congo geboren en groeide op in België. De jonge vrouw heeft zowel wortels in de rode aarde van Congo als in de kleigrond van België. Haar grootvader langs vader zijde was een koloniaal ambtenaar. Het maakt van Nsayi een goed geplaatst persoon om over de tweespalt Congo-België te praten.”

Nadia Nsayi

bottom of page