Nadia Nsayi Tom Van Ghent.jpg

Duizenden mensen komen op straat met de oproep 'Black Lives Matter'.

Standbeelden van koning Leopold II worden aangevallen en weggehaald.

Het parlement start een bijzondere commissie over de kolonisatie.

Koning Filip betuigt zijn spijt aan Congo.

Wat is er aan de hand?

Hoe omgaan met ons koloniaal verleden?

Waarom dekoloniseren?

Op basis van haar boek 'Dochter van de dekolonisatie' geeft de Belgisch-Congolese politicologe Nadia Nsayi een lezing over de Belgische kolonisatie van Congo. Ze staat stil bij koloniale erfenissen in de beeldvorming, publieke ruimte, onderwijs, media, ontwikkelingssamenwerking enzovoort. Zestig jaar na de onafhankelijkheid van Congo voert ze een pleidooi voor een dekoloniale beweging in België, met geëngageerde zwarte burgers als volwaardige partners voor overheden, cultuurhuizen, onderwijs, media, middenveld en de bedrijfswereld. Want die sectoren staan voor de uitdaging om zichzelf, de samenleving en hun partnerschappen te dekoloniseren door te streven naar meer gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid en inclusie.

Een standaardlezing duurt maximum 2 uur. De gastspreker gebruikt een presentatie met tekst, foto’s en videofragmenten. Afhankelijk van de vraag kan een lezing op maat gegeven worden.

BOOK DE SPREKER 

Bedankt voor je bericht!